Har du nogensinde gået tur på en Kløversti?

Esplanadeparken, Brøndby Strand

Af Nanna Marie Lyngman

Hvis ikke, så får du snart muligheden for det – lige her i Brøndby Strand. En Kløversti består af fire ruter, der giver kombinerer gode naturoplevelser, seværdigheder og et områdes særegne historie.

”Alle lokalområder har forskellige kvaliteter, så Kløverstierne kan betragtes som en måde at gøre et områdes skjulte perler synlige, og på den måde vække lysten til at komme ud i naturen. Og så det er samtidig en god og spændende måde at få motion på”, understreger Pia Hansen, som er kulturkonsulent i Brøndby Kommune, og en af hovedkræfterne bag Kløverstierne i Brøndby Strand.

Kløverstierne er et sti-koncept, som er udviklet af Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, ti kommuner og Friluftsrådet med støtte fra Nordeafonden og Tips- og Lottomidler til Friluftsliv. De populære stier skyder løbende op flere steder i Danmark.

Digitale fortællinger om Brøndby Strand

Ud over at nyde natur og byliv kan man langs ruterne blive indviet i Brøndby Strandbeboeres personlige fortællinger på nogle af de steder, man kommer forbi. Disse historier er blevet indsamlet og lavet til små film i et samarbejde mellem Forstadsmuseet, Netværkskontoret, Produktionshøjskolen, Kommunen og skolebørn samt frivillige ildsjæle. ”Ude på ruterne markerer vi fortællingerne med pæle og skilte med en webadresse, så man kan hente dem ned på sin telefon i forbifarten”, forklarer Pia Hansen.

Opdag Brøndby Strands små oaser

”I udarbejdelsen af Kløverstierne i Brøndby Strand har vi taget udgangspunkt i områdets store mangfoldighed. Her bor mennesker i alle aldre og medmange forskellige baggrunde. Samtidig har Brøndby strand en spændende historie, som vi også gør noget ud af at bringe frem i lyset, gennem den måde vi har skruet ruterne sammen på”, forklarer Pia Hansen videre.

Denne mangfoldighed er også afspejlet i de digitale fortællinger: ”På ruten der går forbi skaterbanen ved Brøndby Strand skolen kan man for eksempel downloade en video, hvor en ung fortæller om det sammenhold, han oplever ved at komme der. Og på Gl. Køge landevej kan man høre historier om 1930’ernes Brøndby Strand, fortalt af mennesker, der har boet i området siden før højhusenes tid”, fortæller Pia Hansen. Ruterne fører selvfølgelig også gennem Strandparken og højhusbebyggelsen, hvor man blandt andet kan høre en bosnisk kvinde fortælle, om alle de små oaser hun kender til i Brøndby Strand.

Ruterne stadig på tegnebrættet, men er klar til at blive betrådt første gang ved indvielsen af Kløverstier i Brøndby Strand lørdag den 14. juni 2014 på Kulturweekend.

11/04/2014