Faktuelle oplysninger om Store Legedag

Første gang Store Legedag blev afholdt var i 1988 i Fælledparken på Østerbro, efter et DGI-initiativ.

I 1993, altså 5 år senere, blev der afholdt 65 Store Legedagsarrangementer rundt om i landets kommuner.

I 1994 blev den første Store Legedag i Brøndby Kommune afholdt. Arrangementet blev placeret i Strandesplanaden i Brøndby Strand, hvor det har været afholdt siden - altid den 2 søndag i maj.

Gennem 3 år i den mellemliggende periode har der også været afholdt Store Legedag i Brøndbyøster. Men dette ophørte, da forenings – og institutionsdeltagelsen i Brøndbyøster ikke kunne mobilisere det nødvendige antal aktivitetsudbydere.

Brøndby Strandgruppen har derimod fejret 10 år jubilæum i 2003.

Store Legedag har alle årene formået at samle et meget stort antal besøgende – lidt afhængig af vejret, som overvejende er godt, plejer der at komme mellem 3- og 5.000 deltagere til arrangementet.

  • Store Legedag skabes og afvikles af kommunens foreninger, børne-og ungeorganisationer samt institutioner.
  • Grundprincippet er at alle lege og deltagelse i disse er gratis. Store Legedag indeholder ikke store opvisninger men er et interaktivt arrangement, hvor selve formålet er ”at lege med”.
  • Der må kun kræves penge for mad- og drikkevarer, dog indenfor rimelighedens grænser og i en børnevenlig størrelsesorden.
  • Alle aktivitetsudbydere skal deltage af egen lyst og for egen regning.
  • Alle deltagende foreninger, børne-og ungdomsorganisationer samt institutioner har mulighed for at sælge mad- og drikkevarer på dagen.
  • Efter hver Store Legedag afholdes evaluering. Her kan interesserede melde sig ind i Initiativgruppen.
  • Initiativgruppen har det overordnede ansvar og beskæftiger sig med generelle beslutninger, samt sikrer en koordination af aktiviteter.
  • Initiativgruppen sikrer ligeledes nødvendige tilladelser og at der er rimelig adgang til vand, strøm og toiletfaciliteter.
  • Initiativgruppen kan beslutte at supplere dagen med indkøbte aktiviteter.

Store Legedag i Brøndby Strand har nu foreløbig 3 gange deltaget i Børnenes Rekordbog. Første gang med at sy den længste stof-slange, som mange børnehavebørn havde på hovedet og dannede derved et kæmpestort, festligt og farverigt optog. Anden gang var ved at bygge verdens største bamsehus.

I 2004 var der igen et rekordforsøg på spil. Denne gang var initiativtagerne Brøndby Judo Klub, som gennemførte flest judokast på 30 minutter. Mange af klubbens egne børn deltog i rekordfor-søget. Dog var det kun de rutinerede judofolk som af sikkerhedsmæssige årsager foretog selve kastet. Rekorden kom i hus med 1.439 kast.

I 2005 slog judoklubben deres egen rekord.

Selvom Store Legedag supplerer aktivitetsudbudet med lejede hoppepuder, kørende forlystelser og rodeo-tyr sker det aldrig, at disse ”tivoli-forlystelser” overskygger foreningernes aktiviteter. For når børnene har hoppet på hoppepuden, redet en tur på den mekaniske tyr, så er det absolut ikke mere spændende end at prøve at skyde til måls med bue og pil hos Middelalderlandsbyens folk. Eller tage en hyggelig puster omkring bålet med snobrødsdej på pinden hos KFUM-spejderne.

Tværtimod bliver de lejede forlystelser også et pusterum for foreningerne, da køerne ellers hos dem bliver for store.

Dette er selvfølgelig konsekvensen af en succes. Et meget større antal børn deltager nemlig i Store Legedagen end vi har aktiviteter til – derfor er køerne lange alle steder.

Hilsen Ruzica Kukolj

 

18/03/2014